Børneattester

I forbindelse med den årlige ansøgning af tilskud eller lokaler skal en folkeoplysende forening altid afgive erklæring om, at man vil indhente børneattester, såfremt der ansættes personer, der beskæftiger sig direkte med børn under 15 år i aftenskolens virke. Erklæringen skal afgives årligt, uanset om skolen har børn som deltagere eller ej.

Er der personer, som har direkte kontakt med børn under 15 år, skal foreningen selvfølgelig indhente børneattester på disse. Attesten og reglerne herfor fås ved henvendelse til politiet. Der skal ikke indhentes nye attester i forbindelse med at f.eks. underviseren ansættes til en ny sæson eller har haft orlov, ej heller selvom der reelt er tale om et nyt ansættelsesforhold. Kun ved længere pauser kan det komme på tale at indhente attesten på ny.

Hvis man får brug for at skulle indhente en børneattest, bør man uanset situationen altid planlægge, hvordan man vil håndtere svaret. Spørg gerne din DOF-konsulent til råds.

Senest opdateret 22. juni

Anne

Anne Refsgaard

Foreningskonsulent